Vivenda Unifamiliar

Càlcul estructural per a vivenda unifamiliar, ubicada a Ciutadella de Menorca.