Presentació

Nosaltres

Què és l’enginyeria?  Què aporta un enginyer/a a la societat? Quins sectors abraça la nostra professió?

Aquestes preguntes són molt habituals dins del nostre dia a dia i no és senzill contestar a aquesta resposta.

Un enginyer o enginyera és aquella persona que, utilitzant coneixements i tècniques científiques aplicades, soluciona problemes i optimitza solucions que afecten directament a la societat, especialment a la indústria. També té atribucions professionals establertes per llei, les quals li permeten desenvolupar la seva activitat i estableixen les condicions per a aquest desenvolupament.

L’enginyeria no resol només problemes tècnics, sinó també operatius i organitzatius dins empreses de diferents sectors, tant industrials com de serveis.

Així mateix, l’enginyer/a té capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament-direcció de projectes de tot tipus de sectors, sobretot en el sector secundari i terciari, amb especial Incidència a la indústria i a la construcció.

A l’hora, té capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d’enginyeria descrits anteriorment.

L’Empresa

Despatx d’Arquitectura i Enginyeria, és un despatx autònom ubicat a Ciutadella de Menorca dedicat a l’àmbit de l’enginyeria industrial, que comença la seva activitat a l’any 1985 de la mà de l’enginyer industrial superior José Bosch Seguí, acumulant a dia d’avui una experiència de mes de 30 anys i 3.000 expedients en el sector.

El Despatx d’Arquitectura i Enginyeria ha desenvolupat la seva activitat, principalment, a tota l’illa de Menorca i ocasionalment a diferents indrets de Mallorca, destacant sempre per un tracte proper, clar i directe amb els seus clients, oferint sempre la màxima qualitat en els serveis. L’experiència de més de 30 anys de tracte amb el sector i les administracions li donen un punt d’agilitat i coneixement en els diversos tràmits i licitacions existents.

El Despatx D’arquitectura i Enginyeria ha estat sempre pendent de l’evolució tecnològica del nostre sector, sempre renovant-se i actualitzant-se amb les innovacions que dia a dia es presenten, tant en les tècniques i evolucions de la indústria com de la construcció. De la mateixa manera, hem anat implementant al nostre despatx els avanços tecnològics tant de hardware com de software. Com a anècdota, comentar que, en els inicis, ara ja fa més de 30 anys, es delineaven els plànols de manera manual sense ordinadors. Avui en dia, la delineació es realitza a través de softwares de CAD (autocad, cypecad, sketch) i la impressió es realitza mitjançant els plotters e impressores mes avançades del mercat.

Serveis

equip

Enginyers Bosch ofereix els següents serveis:

Projectes d’activitats i direcció:

  • Qualsevol iniciativa empresarial necessita un projecte d’activitats: des d’obrir un local de venta d’aliments, fins a un despatx d’advocats o qualsevol comerç i indústria. Això consisteix en la redacció i desenvolupament de projectes que regulen i determinen l’activitat a exercir en a un local comercial, establiment, nau industrial, entre d’altres. En ells s’especifiquen els usos i es dissenyen les instal•lacions (electricitat, climatització etc.), els recorreguts d’evacuació, contra-incendis…,d’acord amb la normativa vigent, que permeten coordinar. A traves del projecte d’activitats s’obté la Llicència d’Apertura.
  • Les activitats es poden classificar en itinerants, no permanents i permanents, distingint entre major o menor innòcua. Altres activitats de tipus recreatiu, supramunicipals o de concurrència pública són menys habituals, però existents.

Construcció:

Consisteix en la redacció i direcció de projectes bàsics i executius que determinen les obres a realitzar, des dels elements constructius més senzills, a l’aixecament de naus industrials i altres construccions de més complexitat, donant tot tipus de detalls constructius i especificacions que permeten l’execució de l’obra, en coordinació als diferents agents que intervenen.

Enginyeria:

Dins l’enginyeria contemplem instal·lacions, la implantació industrial i els plans d’auto-protecció.

Projectem i dissenyem, per als nostres clients, instal·lacions d’electricitat, climatització, plaques fotovoltaiques, producció A.C.S, fontaneria i sanejament, contra-incendis, gas, renovables, gasoil, etc. A part de ser, també, especialistes en la realització de projectes d’àmbit industrial, com tallers de reparació de vehicles, indústries càrniques, indústries de calçat i bijuteria, indústries agroalimentàries etc.

A més, realitzem plans d’autoprotecció específics segons les activitats per necessitat reglamentària per als nostres clients.

Urbanisme:

Projectem plantejaments urbanístics, amb estudis de detall, unitats d’actuació, plans parcials, plans generals etc. Tant per a administracions públiques com promotors privats que vulguin desenvolupar actuacions o ampliacions en sectors urbans. Tot això, englobat dins el projecte d’urbanització del plantejament.
Els treballs projectats i executats, com els plans parcials d’ordenació de Son Xoriguer o Binimel·là, a més de diverses unitats d’actuació a la resta de Menorca, ens aporten els coneixements i l’experiència necessàries per a oferir l’agilitat davant l’administració, així com la qualitat tècnica necessària en aquest tipus de projectes i desenvolupaments.

Tràmits i certificats:

Realitzem diversos tràmits davant l’administració i indústria, a més de certificats requerits en el dia a dia pels nostres clients:

  • Peticions de subministrament elèctric: noves altes de comptadors, ampliacions de Potencia etc.
  • Exempcions compliment de barreres arquitectòniques
  • Certificats: certificats energètics per a compra-venta d’immobles o locals
  • Cèdules d’habitabilitat locals comercials o industrials
  • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)

Càlculs estructurals:

  • L’estudi, càlcul i solució d’estructures, forma part consubstancial de l’enginyeria.

Des del nostre despatx, treballem amb les eines informàtiques més avançades del mercat, treballant de manera conjunta amb softwares actualitzats de darrera generació (Cypecad, Solidworks, Autocad etç..). Alhora, tenim un equip de professionals amb una alta experiència i coneixements tècnics que, en conjunt, ens permeten oferir al nostre client les solucions més òptimes en qualitat-preu.

Oferim càlculs i solucions estructurals tant per construcció industrial-funcional (naus industrials, recintes esportius, pavellons multifuncionals etc.), com per edificació residencial i grans edificis,  aprofitant els diferents tipus d’estructures (estructures metàl·liques, formigó armat, mixtes, llenya, prefabricats, etc.) en funció de les necessitats.

Alhora, també oferim i solucionem problemes estructurals simples (càlculs de bigues, pòrtics, voladissos, cimentacions, murs de contenció, soterranis etc..)

Estudis i solucions:

Oferim, des del nostre despatx, estudis personalitzats per a cada punt de subministrament elèctric (habitatges, indústries, locals comercials etc.), cercant sempre el punt màxim d’eficiència energètica. Per a aconseguir-ho, feim un estudi particular de la factura elèctrica, analitzem si la potència contractada és òptima i, en cas negatiu, optimitzem el punt de subministrament a la contractació adequada, obtenint importants estalvis econòmics.

El Despatx d’Arquitectura i Enginyeria, col·labora de manera conjunta amb l’empresa Contractacions energètiques S.L. (+Ener), cercant la tarifa de preus més adequada per a cada cas particular.

Per a fer un anàlisis previ energètic, només cal que el client ens faixi arribar una factura elèctrica del darrer mes.

Equip de treball

El Despatx d’Arquitectura i Enginyeria, és un despatx d’enginyeria format per un equip de professionals, qualificats, amb anys d’experiència al sector i en el tracte amb l’administració.
L’equip de treball està conformat per una combinació de gent de diverses edats, que aporten experiència, seguretat i la innovació necessària, imprescindible en avui en dia en ple segle XXI. Així, aconseguim trobar l’equilibri perfecte per atendre als nostres clients de la millor manera possible i oferir els millors serveis.

José Bosch Seguí

Enginyer Industrial Col·legiat 170

CEO i funcions de gerència. Supervisió i direcció de projectes, Solucions tècniques aplicades i control a peu d’obra.

M. 659 539 041

Francisca León

Responsable redacció i elaboració de memòries tècniques i documentació.

Responsable redacció i elaboració de memòries tècniques i documentació. Gestió administrativa i tràmits davant l’administració.

Tonia Mora

Responsable delineació de plànols i solucions gràfiques.

Responsable delineació de plànols i solucions gràfiques. Desenvolupament de projectes i contacte amb industrials.

Jordi Bosch Simó

Gdt. Enginyeria Mecànica Col·legiat 1.437

Direcció i delineació de projectes, Solucions tècniques aplicades i control a peu d’obra.

M. 680 107 884

Contacte

(34) 971 38 48 26

jose@enginyersbosch.com  ( José Bosch )

jordi@enginyersbosch.com ( Jordi Bosch )

C/ Comerciants i Botiguers, 23 1º Locales 6 i 7 (POICI)

07760 – Ciutadella de Menorca, Espanya