Presentació

Enginyeria

Què és l’enginyeria?  Què aporta un enginyer/a a la societat? Quins sectors abraça la nostra professió?

Aquestes preguntes són molt habituals dins del nostre dia a dia i no és senzill contestar a aquesta resposta.

Un enginyer o enginyera és aquella persona que, utilitzant coneixements i tècniques científiques aplicades, soluciona problemes i optimitza solucions que afecten directament a la societat, especialment a la indústria. També té atribucions professionals establertes per llei, les quals li permeten desenvolupar la seva activitat i estableixen les condicions per a aquest desenvolupament.

L’enginyeria no resol només problemes tècnics, sinó també operatius i organitzatius dins empreses de diferents sectors, tant industrials com de serveis.

Així mateix, l’enginyer/a té capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament-direcció de projectes de tot tipus de sectors, sobretot en el sector secundari i terciari, amb especial Incidència a la indústria i a la construcció.

A l’hora, té capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d’enginyeria descrits anteriorment.

L’Empresa

Despatx d’Enginyeria Bosch, és un despatx autònom ubicat a Ciutadella de Menorca dedicat a l’àmbit de l’enginyeria industrial, que comença la seva activitat a l’any 1985 de la mà de l’enginyer industrial superior José Bosch Seguí, acumulant a dia d’avui una experiència de mes de 30 anys i 3.000 expedients en el sector.

El Despatx d’Enginyeria ha desenvolupat la seva activitat, principalment, a tota l’illa de Menorca i ocasionalment a diferents indrets de Balears o la resta d’Espanya, destacant sempre per un tracte proper, clar i directe amb els seus clients, oferint sempre la màxima qualitat en els serveis. L’experiència de més de 30 anys de tracte amb el sector i les administracions li donen un punt d’agilitat i coneixement en els diversos tràmits i licitacions existents.

El Despatx d’Enginyeria Bosch ha estat sempre pendent de l’evolució tecnològica del nostre sector, sempre renovant-se i actualitzant-se amb les innovacions que dia a dia es presenten, tant en les tècniques i evolucions de la indústria com de la construcció. De la mateixa manera, hem anat implementant al nostre despatx els avanços tecnològics tant de hardware com de software. Com a anècdota, comentar que, en els inicis, ara ja fa més de 30 anys, es delineaven els plànols de manera manual sense ordinadors. Avui en dia, la delineació i càlculs es realitzen a través de software’s(autocad, cypecad, i altres) i la impressió es realitza mitjançant els plotters e impressores que ofereix el mercat

Serveis

equip

Enginyers Bosch ofereix els següents serveis:

Projectes d’activitats i llicències d'obertura:

  • Qualsevol iniciativa empresarial necessita un projecte d’activitats per obtenir la llicència d’obertura municipal: des d’obrir un local de venta d’aliments, fins a un despatx d’advocats, qualsevol comerç e indústria, hotels – agroturismes i altres tipus de negoci. Això consisteix en la redacció i desenvolupament de projectes que regulen i determinen l’activitat a exercir a un local comercial, establiment, nau industrial entre d’altres. En ells s’especifiquen els usos i es dissenyen les instal.lacions (electricitat, climatització etc.), els recorreguts d’evacuació, contra-incendis etç. D’acord amb la normativa vigent, que permeten coordinar. A través del projecte d’activitats s’obté la Llicència d’Apertura.

Construcció i Seguretat i Salut:

Consisteix en la redacció de projectes bàsics i executius que determinen les obres a realitzar, des dels elements constructius més senzills, a l’aixecament de naus industrials i altres construccions de més complexitat, donant tot tipus de detalls constructius i especificacions que permeten l’execució de l’obra, en coordinació als diferents agents que intervenen.

Es realitza la direcció d’obra (director d’obra) i coordinació de Seguretat i Salut (Coordinador Seguretat i Salut).

Enginyeria i energies renovables:

Dins l’enginyeria contemplem instal·lacions, l’implantació industrial i els plans d’auto-protecció.

Projectem i dissenyem, per als nostres clients, instal.lacions d’energies renovables (Producció energia renovable mitjançant panells fotovoltaics i altres), electricitat, climatització, producció A.C.S, fontaneria i sanejament, contra-incendis, ventilació, gas, gasoil, etc. A part de ser, especialistes en la realització de projectes d’àmbit industrial, com tallers de reparació de vehicles, indústries de calçat i bijuteria, indústries agroalimentàries etc.

A més, realitzem plans d’autoprotecció específics segons les activitats per necessitat reglamentària per als nostres clients.

Urbanisme:

Projectem plantejaments urbanístics, amb estudis de detall, unitats d’actuació, plans parcials, plans generals etc. Tant per a administracions públiques com promotors privats que vulguin desenvolupar actuacions o ampliacions en sectors urbans. Tot això, englobat dins el projecte d’urbanització del plantejament.
Els treballs projectats i executats, com els plans parcials d’ordenació de Son Xoriguer o Binimel·là, a més de diverses unitats d’actuació a la resta de Menorca, ens aporten els coneixements i l’experiència necessàries per a oferir l’agilitat davant l’administració, així com la qualitat tècnica necessària en aquest tipus de projectes i desenvolupaments.

Tràmits i certificats:

Realitzem diversos tràmits davant l’administració i indústria, a més de certificats requerits en el dia a dia pels nostres clients:

  • Peticions de subministrament elèctric: noves altes de comptadors, ampliacions de Potencia etc.
  • Exempcions compliment de barreres arquitectòniques
  • Certificats: certificats energètics per a compra-venta d’immobles o locals
  • Cèdules d’habitabilitat locals comercials o industrials
  • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)

Càlculs estructurals:

L’estudi, càlcul i solució d’estructures, forma part consubstancial de l’enginyeria.

És fonamental conjugar experiencia, coneixements tècnics i eines informàtiques per oferir als nostres clients les solucions més adequades, funcionals i optimes en qualitat-preu.

Oferim càlculs i solucions estructurals tant per construcció industrial-funcional (naus industrials, recintes esportius, pavellons multifuncionals etc.), com per edificació residencial,  aprofitant els diferents tipus d’estructures (estructures metàl·liques, formigó armat, mixtes, llenya, prefabricats, etc.) en funció de les necessitats.

Alhora, també oferim i solucionem problemes estructurals simples (càlculs de bigues, pòrtics, voladissos, cimentacions, murs de contenció, soterranis etc..)

Estudis i solucions:

Realitzem estudis personalitzats en tots els àmbits del teu negoci, amb l’objectiu de cercar eficiència i solucions davant qualsevol problemàtica d’índole funcional a nivell d’instal·lacions i consums.

Analitzem el teu punt de subministrament elèctric (habitatges, indústries, locals comercials etç.) cercant sempre el punt màxim d’eficiència energètica, amb l’objectiu de cercar un estalvi econòmic al client.

.

Equip de treball

El Despatx d’Enginyeria Bosch, és un despatx d’enginyeria format per un equip de professionals, amb anys d’experiència al sector i en el tracte amb l’administració.
L’equip de treball està conformat per una combinació de persones, que aporten experiència, seguretat i la innovació necessària. Així, aconseguim trobar l’equilibri perfecte per atendre als nostres clients de la millor manera possible i oferir els millors serveis.

José Bosch Seguí

Enginyer Industrial Col·legiat 170

Funcions de gerència. Supervisió i direcció de projectes, Solucions tècniques aplicades i control a peu d’obra.

Francisca León

Responsable redacció de memòries tècniques i documentació.

Responsable elaboració de memòries tècniques i documentació. Gestió administrativa i tràmits davant l’administració.

Tonia Mora

Responsable delineació de plànols i solucions gràfiques.

Responsable delineació de plànols i solucions gràfiques. Desenvolupament de projectes i contacte amb industrials.

Jordi Bosch Simó

Gdt. Enginyeria Mecànica Col·legiat 1.437

Direcció i delineació de projectes, Solucions tècniques aplicades i control a peu d’obra. Seguretat i Salut

Contacte

(34) 971 38 48 26

jordi@enginyersbosch.com ( Jordi Bosch )

C/ Comerciants i Botiguers, 23 1º Locales 6 i 7 (POICI)

07760 – Ciutadella de Menorca, Espanya